Новини

Заповед за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - учебна 2015-2016 година

26 ОКТОМВРИ 2015 Г. Е ОБЯВЕН ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 

Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г. избори на общински съветници и на кметове и за провеждане на национален референдум с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите“ със заповед на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев 26 октомври 2015 г. е определен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България.

Учебното съдържание ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директорите на училищата, съгласувано с началниците на регионалните инспекторати по образованието.

26 октомври 2015 г. е определен за неучебен за учениците, за да се изнесат изборните урни и да се разчистят училищата от изборни материали.

VІІ СОУ „Найден Геров“ - гр. Варна

Обявява конкурс на тема:

„Моменти от живота в училище“


Условия за участие:

1. Възраст - ученици от І до ХІІ клас включително

2. Форма на участие:
  - клип /филм/ - до 5 минути, без говор, фон-музика
  - презентация - до 10 слайда, минимален текст

3. Срок за представяне - 26.10.2015 година, на ел.поща: konkurs_7sou@abv.bg

Отличените продукти ще бъдат наградени съответно с І, ІІ, ІІІ място и ще бъдат представени на 05.11.2015 година:

- във фоайето на училището
          - в сайта на училището  http://7souvarna.com
          - в http://facebook.bg

Now We Move и MOVE Week България 2015, от 21 до 27 септември

Място: Двора на VII СОУ „Найден Геров“

Дата: 23 септември 2015

Днес учениците от подготвителните групи и началните класове от VII СОУ „Найден Геров“, Варна откриха дните на „Европейска седмица на движението – 2015“, в училището с лекоатлетически крос.

На 24 септември тази мисия ще изпълнят пети, шести и седми класове, а на 25 септември, след като учениците от гимназиален етап завършат училищния лекоатлетически крос всички ще се хванат на традиционно за училището хоро. Нашите ученици знаят, че ЗАЕДНО е по-забавно. А ние, че можем да повлияем на шокиращите факти: четирима от всеки пет от младите европейци не извършват достатъчна физическа активност. Черната статистика извежда липсата на физическа активност в четвърти водещ фактор за смъртността в световен мащаб.

Амбицията ни е към 25 септември, „Европейския ден на спорта в училище“ да бъдат „раздвижени“ всичките 1317 ученици на VII СОУ „Найден Геров“.

>>галерия

СЪОБЩЕНИЕ

В заповед № РД-09-991 / 12.09.2014 г. на директора на VІІ СОУ „Найден Геров“, е обявен следният ГРАФИК за разглеждане на писмените работи от зрелостни изпити – сесия септември 2015 г:

14, 15, 16.09.2015 г. от 12:30 до 14:30 ч.

Място за разглеждане – видеозала.

Официално откриване на новата учебна година

- 15 септември 2015г. от 9.00 ч.

Всички ученици трябва да заемат местата си в 8.40 ч.

График на смените

На 16 септември 2015г. учениците започват редовни учебни часове в следните смени, които важат за I учебен срок:

I, II, IV, VIII - XII класове - I смяна

III, V - VII класове - II смяна

 

СПИСЪК на учебниците за  учебната 2015/2016 год.

 

УНИФОРМИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАКУПУВАТ КАКТО СЛЕДВА:

1 – 4 клас Магазин „Триада“ – ул.“Бъкстон“ № 21
5 – 12 клас Магазин „Елеонора“ – срещу централна поща