ВАЖНИ СРОКОВЕ

ДЗИ  -  СЕПТЕМВРИ    2017

 

1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ -  03.07. – 14.07.2017.

2. ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПРАЩАНЕ В РИО -   до 17.07.

3. ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - 21 - 25.08./за зрелостниците

4. ЗАСЕДАНИЕ НА ЗРЕЛОСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ - до 24.08.

5. ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПРАЩАНЕ В РИО - до 25.08.

6. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ ПО УЧИЛИЩА, СГРАДИ И ЗАЛИ,
ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ЯВЯВАНЕ - 25.08.

7. ДЗИ – БЕЛ -  28.08.   8:00ч.

8. ДЗИ – ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН - 29.08.   8:00ч.

 

ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

  • училищната библиотека;

  • класният  ръководител;

  • сайтът  на училището – www.7souvarna.com

  • сайтът  на МОН – www.mon.bg

  • сайтът  на РИО – Варна: www.ruo-varna.bg