ВАЖНИ СРОКОВЕ

ДЗИ  - 2018

 

05 - 16.03.18 г. - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ

16 - 17.05.18 г. - ДНИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ  ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА

до 18.05.18 г.- ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ;
                  - ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  УЧЕНИЦИТЕ ПО  УЧИЛИЩА И ЗАЛИ ЗА ЯВЯВАНЕ  НА  ИЗПИТИ;
                 - ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНЕ

21.05.18 г. от 8:00ч. - ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

23.05.18 г. от 8:00ч. - ВТОРИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

от 29.05 до 01.06.18ч. - ИЗПИТ ПО ЖЕЛАНИЕ

до 13.06.18 г. - ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
22.06.18 г. - ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ

 

ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

  • училищната библиотека;

  • класният  ръководител;

  • сайтът  на училището – www.7suvarna.com

  • сайтът  на МОН – www.mon.bg

  • сайтът  на РИО – Варна: www.ruo-varna.bg