Документи за кандидатстване

 

Вътрешни правила за реда и начина за получаване на стипендии от ученици в VII СОУ "Найден Геров"