Училищен план-прием

за учебната 2017 – 2018 година

 

Първи клас

Брой паралелки I клас – 5
Брой места в паралелка – 24
Целодневна организация за част от учениците в I клас.
Критерии за прием и График на дейностите по приема


Подготвителна група

* Подаване заявления за прием в ПГ и документи, удостоверяващи критериите за прием ще стартира на 09.05.2017г

Прием на деца родени през 2012 година
Брой групи – 1
Брой места в групата – 24
Забележка: Приемът на деца родени през 2011 година се извършва само при наличие на свободни места.
Критерии за прием и График на дейностите по приема


Прием след седми клас

Брой паралелки – 3
Брой места в паралелка – 26
Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“
Критерии за прием и График на дейностите по приема