Училищен план-прием

за учебната 2017 – 2018 година

 

Kласиране на деца в подготвителна група за учебната 2017 - 2018 година родени през 2011 година

Kласиране на деца в подготвителна група за учебната 2017 - 2018 година родени през 2012 година

Родителска среща за новоприетите деца в подготвителна група ще се проведе
на 14.06.2017г от 18.00 часа.


* Подаване заявления за прием в ПГ и документи, удостоверяващи критериите за прием ще стартира на 09.05.2017г

Подготвителна група

Прием на деца родени през 2012 година
Брой групи – 1
Брой места в групата – 24
Забележка: Приемът на деца родени през 2011 година се извършва само при наличие на свободни места.
Критерии за прием в ПГ за учебната 2017/2018 година на VII СУ „Найден Геров“ – Варна

График на дейностите по приема на ученици в ПГ за учебната 2017/2018 година в VII СУ "Найден Геров" - Варна

Райони - МЕСТОЖИТЕЛСТВО И МЕСТОРАБОТА

Карта с районите