Държавен план - прием за учебната 2017/2018г.
Прием след завършено основно образование ( VII-ми клас)


РАБОТНО ВРЕМЕ
на училищната комисия по прием на ученици
след завършено основно образование ( VII - ми кл.)

8:00 – 16:30ч.

I етап - 28.06. - 30.06.2017г.
II етап - 5.07. - 7.07.2017г.
III етап -18.07. - 19.07.2017г.


Заповед - промяна

Заповед

График на дейностите по приема на ученици след седми клас за учебната 2017/2018 година

За допълнителна информция - РУО – Варна


3 паралелки по 26 ученици
Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“
Профилиращи предмети:

- Информатика

- Информационни технологии

- Математика

- Английски език

Предмети от свидетелството за основно образование, участващи в балообразуването: Български език и литература и математика

Балообразуване: Математика ( тест) X 3 + БЕЛ (тест) X 1 + Математика + Български език и литература

Обучението ще се извършва по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Софтуерни и хардуерни науки“.