Училищен план-прием

за учебната 2017 – 2018 година

 

Първи клас

Брой паралелки I клас – 5
Брой места в паралелка – 24
Целодневна организация за част от учениците в I клас.

КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018г. (II класиране)

КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018г.

 

Линк за достъп до системата за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg

Критерии за прием в I клас за учебната 2017/2018 година на VII СУ „Найден Геров“ – Варна

График на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година в VII СУ "Найден Геров" - Варна

Райони - МЕСТОЖИТЕЛСТВО И МЕСТОРАБОТА

Карта с районите