ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2012/2013 г.

IV клас


Български език и литература 09 май 2013 г.
Математика 10 май 2013 г.
Човекът и обществото 14 май 2013 г.
Човекът и природата 15 май 2013 г.
 • VII клас


  Български език и литература 21 май 2013 г.
  Математика 23 май 2013 г.
  КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия" 27 май 2013 г.
  Чужд език 28 май 2013 г.
  КОО „Природни науки и екология" 29 май 2013 г.


  Приемният изпит след VII клас ще се състои от два модула - задължително външно оценяване, за което учениците ще имат 60 минути, и втори допълнителен модул със специални задачи и въпроси по Български език и литература и математика, за който ще имат на разположение 90 минути.

  Общият брой точки, който учениците ще могат да получат за двата модула, е 100.

  ПО МОЛБА НА РОДИТЕЛИ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС"

 • VІІІ клас с интензивно изучаване на ЧЕ


  Английски език 20 юни 2013 г.
 • Г Р А Ф И К

  на дейностите по приемането на ученици, след завършен 7 клас

  /след положени изпити за проверка на способности и тестове по БЕЛ и математика/

  * Подаване на документи за участие в приема и писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие ---.

  * Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап до ----.

  * Записване на учениците на първи етап или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране ---.

  * Обявяване на списъците с приетите на втори етап до ---.

  * Записване на приетите ученици във втори етап ---.

  * Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап до ---.

  * Подаване на документи за участие в трети етап ---.

  * Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап до ---

  * Записване на приетите ученици на трети етап ---.

  * Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап до ---.

  * Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - определя се от директора до ---.

   

  ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ: