Новини

Поради настоящите ремонтни дейности в сградата на VII СУ "Найден Геров", администрацията на училището временно се помещава в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн /ПГТМД/.

Ноември

29

Продължителност на учебните часове на 30.11.2018г. ( петък) – 30 минути, при следния график:              

ІI – ра смяна

1. 13:30-14:00 ч.

2. 14:05- 14:35 ч.

3. 14:40-15:10 ч.

4. 15:15 – 15:45 ч.

5. 15:50 – 16:20 ч.

6. 16:25 – 16:55 ч.

7. 17:00 – 17:30 ч.

Ноемврии

28

Мобилности

Екип на VІІ СУ „Найден Геров”-Варна с интерес се включи в изпълнението на Модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура” от Национална програма „Квалификация” 2018 г чрез наблюдаване на добри практики в СУ „Иван Вазов”-гр. Нова Загора. Училището ни е иновативно от 2017 г и за нас беше изключително полезно да „сверим часовника си” с друго училище, в което също се внедряват IT практики. Впечатлени сме от ентусиазма и енергията, които г-жа Розалина Паскалева влага в учебния процес чрез интегриране на технологиите в урочните единици. У нас провокира интерес формулировката „Споделена класна стая” и с удоволствие ще я пренесем и доразвием на терена на нашето ”Училище в облак” в няколко посоки: участие на експерти в дадена област чрез скайп връзка по конкретни учебни предмети при усвояване на нови знания и развиване на компетентности за практическо приложение на наученото, споделена класна стая с друг учител чрез ресурсите на Google Classroom, съвместни учебни часове с класове от други училища в реално време, споделени училищни събития на ученическото самоуправление, споделени кампании на ниво клас и училищна общност. Мотивирани сме да получим нови гледни точки и да споделим и своя опит с всички, които биха проявили интерес!

Септември

25

ГРАФИК
НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ
В 7 СУ “НАЙДЕН ГЕРОВ“
ОКТОМВРИ 2018

КЛАСОВЕ

ДАТА

НАЧАЛЕН ЧАС

МЯСТО

ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС

01.10.,
ПОНЕДЕЛНИК

18:30

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

ОСМИ – ДВАНАЙСТИ КЛАС

4.10., ЧЕТВЪРТЪК

18:30

ЧЕТВЪРТА  ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
„ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“

Септември

20

СЪОБЩЕНИЕ

С писмо № 9105-293 от 17.09.2018 г. министърът на образованието и науката разрешава провеждането на ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ за ученици, получили слаби оценки на поправителните изпити НА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТА от задължителните, избираемите учебни часове или задължителната, задължително избираемата или профилираната подготовка. Заявления за явяване на трета поправителна сесия се приемат в деловодството на училището, разположено в ПГТМД до 1.10. 2018 г.

Септември

14

СЪОБЩЕНИЕ

График за преглед на писмените работи от ДЗИ: 18,19 и 20.09.2018г стая 311 в сградата на IV ЕГ 14.00 - 16.00 часа.

Септември

11

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с откриването на учебната 2018/2019 година, всички ученици следва да са пред Летния театър на 17.09.2018г в 8.30 часа.

 

Учениците ще започнат учебните занятия както следва:

I клас - I смяна

II до XII клас - II смяна

 

Септември

04

          СЪОБЩЕНИЕ

          Ремонтните дейности в сградата на VII СУ "Найден Геров" се удължават до 01.10.2018г. поради неблагоприятни метеорологични условия по време на срока на договора.

          След края на ремонта и приключване на процеса на въвеждане на обекта в експлоатация учебните занятия ще се провеждат в сградата на училището.

          Откриването на новата учебна година ще се състои в Летния театър на 17.09.2018г. от 9.00 часа.

          Учебните занятия ще стартират на 18.09.2018г както следва:

I и II клас - Професионална гимназия по текстил и моден дизайн /ПГТМД/

Подготвителни групи, III и IV клас - ОУ "Черноризец Храбър"

V, VI и VII клас - Първа езикова гимназия

VIII, IX, X, XI, XII клас - Четвърта езикова гимназия

 

     Уважаеми родители,

     Обръщаме се към Вас уверени във Вашите сила, решителност и мъдрост, от които се нуждаем в навечерието на новата учебна година, за да тръгнат децата ни спокойни на училище!

     За съжаление ремонтните дейности в училищната ни сграда се удължават и през есента, което ще наложи за кратко време да провеждаме учебни занятия в други сгради.

     Силни сме да приемем онова, което не можем да променим!

     Решени сме да направим всичко, което е по силите ни, за да бъде този период максимално кратък!

     Мъдри сме, за да различим това, което можем да променим, от онова, което не можем!

Вярвам във Вашата мъдрост!

Мария Нестерова, директор

Август

30

Родителската срещa на 5-ти клас ще се проведе на 04.09.2018г. от 18.30ч.

Поради настоящите ремонтни дейности в сградата на VII СУ "Найден Геров", родителските срещи ще се проведат в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн /ПГТМД/ както следва:

5а клас - 102 стая - кл. ръководител Кремена Йорданова

5б клас - 104 стая - кл. ръководител Искра Василева

5в клас - 101 стая - кл. ръководител Мирела Митрова

5г клас - 103 стая - кл. ръководител Райна Пеева

5д клас - 203 стая - кл. ръководител Лидия Ангелова

Август

20

Родителски срещи:

Подготвителни групи - 03.09.2018 г. от 18.00ч.

8 клас - 03.09.2018 г. от 18.00ч.

1 клас - 11.09.2018 г. от 18.00ч.

Поради настоящите ремонтни дейности в сградата на VII СУ "Найден Геров", родителските срещи ще се проведат в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн /ПГТМД/.

Юли

12

VII СУ "Н.Геров" обявява свободни работни места за следните позиции:

Учител ПИГ нач.етап - 2

Учител по БЕЛ

Учител по руски език

Учител по физика

Технически секретар

Работник поддръжка

Хигиенист

Документи се подават в деловодството на училището, което се помещава в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн до 27.07.2018 г. тел: 0882 625 096

Юли

04

Записването на приетите в осми клас ученици

профил "Софтуерни и хардуерни науки"

за учебната 2018 – 2019 година, в VII СУ „Найден Геров“,

ще се извършва в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн /ПГТМД/

от 4 до 6 юли 2018 г. от 9:00 до 17:30 часа.

Юни

19

График за разглеждане на писмените работи от ДЗИ –сесия май 2018 г.

19, 20, 21.06. 2018 г. от 13:00 до 16:00 ч.

Място за разглеждане на писмените работи – стая на ресурсните учители/ педагогически съветник  в 4 ЕГ.

 

Юни

04

 

СПИСЪК на приетите деца в подготвителна група за учебната 2018/2019 година


СЪОБЩЕНИЕ

Записването на класираните за първи клас деца за учебната 2018 – 2019 година, в VII СУ „Найден Геров“, ще се извършва в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн /ПГТМД/ на 6,7 и 8 юни 2018 г. от 9:00 до 17:00 часа.

Април

30

Март

29

Училищен план – прием

Учебна 2018 / 2019

1. Брой паралелки

I клас – 5

V клас – 5 ( прием при наличие на свободни места)

2. Брой на местата в паралелка

I клас – 24 ученици

V клас – 29 ученици

3. Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се предвижда

4. Целодневна организация за ученици от начален етап - по желание на родителите и при необходими условия за съществуване на група

Февруари

28

Учебните занятия на 1-ви и 2-ри март са преустановени за всички училища на територията на област Варна със заповед на министъра на образованието. Причината е усложнената метеорологична обстановка. Учениците ще бъдат на училище на 6-ти март, тъй като 5-ти март е допълнителен почивен ден във връзка с честването на националния празник на България.

Февруари

27

Във връзка с неблагоприятната метеорологична обстановка, кметът на Варна Иван Портних издаде заповед, с която обявява 28-ми февруари (сряда) за неучебен ден за училищата на територията на община Варна.

Февруари

26

Със заповед № 0840 от 26.02.2018 на Иван Портних, 27 февруари 2018 г. (вторник) е обявен за неучебен ден за училищата на територията на община Варна.

Февруари

02

Уважаеми ученици,

Наложително е да напомня, че районът на VII СУ "Найден Геров" е категорично затворен и опасен за достъп, поради извършващите се в момента мащабни ремонтни дейности!

Уважаеми родители,

разчитам на отговорното ви отношение към поведението на нашите деца в свободното от учебни занятия време!

Да проявим търпение!
Ще се върнем в училище, когато дойде време за това!
Бъдете здрави!

М. Нестерова, директор

Февруари

01

Важно!

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе в МГ "Д-р П. Берон" - Варна на 03.02.2018 г. от 09.00 часа.

Областният кръг на олимпиадите по български език и литература ще се проведе в СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна на 04.02.2018 г. от 10.00 часа.

Учениците следва да се явят в посочените училища задължително с документ за самоличност 40 мин. преди началния час.

Януари

29

Съобщение

На основание решението на Общинската комисия в училищата в града е обявена грипна ваканция от вторник, 30.01.2018г.

Учебните занятия ще бъдат възобновени за втори срок на 07.02.2018г, сряда, в същите смени и сгради.

Декември

13

Приятели,
Ученическият съвет на VII СУ „Найден Геров“ ви призовава да се включите в нашата Коледна мисия:
„Всеки ден – по едно добро дело от мен!“
Ние,учениците от III-те и IV-те класове, вече започнахме!
Макар и разделени в четири сгради, нека бъдем заедно по този начин:
правенето на добрини!

Декември

11

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно т.V.ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ от заповед №РД-09-5411 от 12.10.2017г. на министъра на образованието, учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на учителя по съответния предмет до последния учебен ден преди олимпиадата.

Бланка на декларацията можете да изтеглите от линка.

Уважаеми Родители,

Благодаря ви!

Имала съм много поводи да се гордея с нашите ученици - вашите деца и да бъда благодарна за вашия избор-нашето училище! Днес благодаря на вас - нашите родители; на всеки един от вас, който ни подкрепи с целия си ресурс при преместването на училищните пособия, за да поемем в четири посоки към нашата обща цел! Убедена съм, че с родители като вас няма невъзможни неща! За мен е чест да бъдем в един екип!

Мария Нестерова, директор 

В ЧЕТИРИ ПОСОКИ КЪМ ЕДНА ЦЕЛ!

Уважаеми родители, ученици и приятели на VII СУ „Найден Геров“-Варна
–НАШЕТО училище,

Предстои ни да се пръснем в четири посоки, за да постигнем нашата обща цел: реновирана, безопасна  и модерна училищна сграда. За нaс екипът на VII СУ „Найден Геров“-Варна това е дълго чакан  (и дочакан !) момент, в който имаме нужда от подкрепата и разбирането на всеки един от Вас.
Благодарим Ви, че сте до нас и заедно с нас в преместването на училищните пособия, за да осигурим максимален комфорт за учебния процес в сградите за временно настаняване на училищната ни общност!
Уважаеми родители,
Убедени сме, че с Ваша помощ децата ни  ще се чувстват спокойни и уверени всеки ден, въпреки промяната в условията на учебните занятия!
Настъпи моментът да извървим последната отсечка по пътя към нашата обща цел: любимото ни училище в изцяло реновирана модерна сграда!

Да го направим заедно!
Да проявим търпение и мъдрост!
Заслужава си!
Нали?

Екипът на VII СУ „Найден Геров“-Варна
Светли празници във всеки дом!

Ноември

29

Ноември

24

Уважаеми ученици, родители и колеги
от 04.12.2017г занятията ще се водят както следва:

 

ПГ - 6г. - I смяна - ОУ "Черноризец Храбър"
ПГ - 5г. - II смяна - ОУ "Черноризец Храбър"
I клас - I смяна - ПГ по Текстил и Моден Дизайн
IIклас - II смяна - ПГ по Текстил и Моден Дизайн
III клас - II смяна - ОУ "Черноризец Храбър"
IV клас - II смяна - ОУ "Черноризец Храбър"
V-VII клас - II смяна - Първа езикова гимназия
VIII-XII клас - II смяна - IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" 
Очаквайте допълнителна информация!

Октомври

13

Уважаеми членове на УН "Найден Геров" - Варна,

Бих искал да Ви поканя на Събрание на Училищното настоятелство.
Събранието ще се проведе на 19.10.2017, четвъртък - от 18.30 ч. Актовата зала на училището.

Председател на УН 
Николай Пешев

Септември

15

СЪОБЩЕНИЕ
С писмо на МОН  № 9105-294 / 14.09.2017 г. е разрешена
ТРЕТА    ПОПРАВИТЕЛНА    СЕСИЯ
за ученици, получили слаби оценки на
ДО   ДВА   ПОПРАВИТЕЛНИ   ИЗПИТА.
СРОК   ЗА   ПОДАВАНЕ   НА   ЗАЯВЛЕНИЯ   ЗА ЯВЯВАНЕ – 21.09.2017, ЧЕТВЪРТЪК,
В   КАНЦЕЛАРИЯТА   НА   УЧИЛИЩЕТО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Септември

12

VІІ СУ „Найден  Геров“ – Варна
ОБЯВЯВА
едно свободно място в осми клас
Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Септември

12

*Всички ученици да заемат местата си не по-късно от 8.45ч.

Август

31

Съобщение:

Началото на учебната година ще стартира в сградата на VII СУ "Найден Геров" по следния график:

Първа смяна - I клас, II клас, IV клас, VIII-XII клас

Втора смяна - III клас, V-VII клас

За предстоящите промени, ще бъдете своевременно уведомени.

Август

31

Родителски срещи:

04.09.2017 г. - 1 клас

04.09.2017 г. - 8 клас

05.09.2017 г. - Подготвителни групи

07.09.2017 г. - 5 клас

Всички родителски срещи ще се проведат в сградата на VII СУ "Найден Геров".

Начален час - 18.00 часа.

Юли

25

С решение №391 на Министерски съвет от 17.07.2017г. VII СУ „Найден Геров“-Варна е включено в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018г.

Юни

20

Във връзка с предстоящите ремонтни дейности във варненските училища кмета на Община Варна Иван Портних внесе предложение за преместване на деца и ученици при стартиране на ремонтните дейности в сградите на други училища. Предстои приемане на решение от Общински съвет - Варна.

Юни

15

Във връзка с предстоящите ремонтни дейности във варненските училища на 13.06.2017г. в Община Варна се проведе оперативна среща, на която г-жа Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“, ръководител на проекта припомни, че при изпълнение на ремонта учебните занятия за учениците ни ще се водят в други сгради. Предстои приемане на решение от Общински съвет - Варна за временно преместване на учениците.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

За актуална информация моля следете сайта на училището.

Юни

14

Юни

12

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - списък на приетите деца на II класиране

ПРИЕМ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - класиране на деца в подготвителна група за учебната 2017 - 2018 година родени през 2011 година

ПРИЕМ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - класиране на деца в подготвителна група за учебната 2017 - 2018 година родени през 2012 година

Родителска среща за новоприетите деца в подготвителна група ще се проведе на 14.06.2017г от 18.00 часа.

Юни

08

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 20 свободни места за II-ро класиране

Май

30

ДА СЕ ХВАНЕМ НА ХОРЦЕ,
ДА ИГРАЕМ ОТ СЪРЦЕ !

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР!
Заповядайте на 01.06.2017 г., четвъртък, от 17:30 ч.
в двора на VІІ СУ „Найден Геров“ – Варна
на ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК !
Да извадим от бабините ракли народните носии,
да ги облечем с гордост
и да се почувстваме достойни продължители на традициите, завещани от дедите ни.
А дори и без носия всеки, който носи българщината в сърцето си,
е добре дошъл !
Програмата включва надиграване между класовете,
участие на професионални танцови състави,
изпълнение на гайда на живо,
а за желаещите да научат ново хоро – обучение от хореограф.
НЕКА ЗАЕДНО ДА СЪПРЕЖИВЕЕМ МАГИЯТА
НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ТАНЦ !

Май

29

      VІІ СУ „Найден Геров“  участва в  проекта  “Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ , финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., заедно с още девет детски и учебни заведения.
В момента община Варна е в процедура по възлагане на обществена поръчка за извършване на дейностите по проекта за ремонт на сградата.
      Предвиденият за изпълнение ремонт е основен и включва:

      – Изолация на сградата, топло- и хидроизолация на покрива с цел подобряване на енергийната  ефективност;

      – Подмяна на части от отоплителната, ВиК и ел. инсталации;

      – Допълнително укрепване на сградата;

      – Частична подмяна на дограма;

      – Частичен ремонт на класни стаи и други помещения: мазилка, шпакловка, боядисване;

      – Подобрения в частта „Пожарна безопасност“: изграждане на пожароизвестителна система, пожароустойчиви облицовки на елементи от сградата, евакуационно осветление с вградена акумулаторна батерия;

      – Обработка на метални елементи против ръжда;

      – Изграждане на рампа, асансьор и тоалетна за ученици в неравностойно положение.

      При   подписване   на  договора  с фирмата изпълнител и определяне на сроковете  за начало и край на ремонтните работи  Община Варна, съвместно с училищното ръководство, своевременно ще определят и оповестят окончателния вариант за разпределение на учениците от училището по други сгради. За всички паралелки от училището ще бъдат осигурени подходящи учебни помещения и необходимият за нормален учебен процес персонал.

      След приключване на ремонтните дейности сградата на VІІ СУ „Найден Геров“ ще заеме подобаващо място сред най-съвременните учебни сгради  в града и страната.

Нашето училище го заслужава!

Май

20

Уважаеми родители,

регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017г. в 10:00ч.

Линкът за достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg

Резултатите за всяко училище ще бъдат публикувани на този сайт в раздел "Класирания" - "Резултати" - на 05.06 в 17ч.

Май

05

На 3.05.2017 г. почина
АНИ   НИКОЛОВА
директор на
VІІ ЕСПУ“МОРИС ТОРЕЗ“ И VІІ СОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“
от 1990 до 1999 година
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА И ПАМЕТ!

На 04.05.2017г. обявиха номинациите за Националния конкурс „Учител на годината“, който се организира за двадесета поредна година от Синдиката на българските учители. Сред тях е и Мария Петрова учител по математика, информатика и информационни технологии, част от екипа на VII СУ "Найден Геров". Да й пожелаем успех в заключителния етап на тазгодишната надпревара, която ще се проведе на 18 май в гр. София.

Честито!

Април

28

В зала "Пленарна на община "Варна" бяха наградени лауреатите от ХХ издание на Националния конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства "Любовта в нас". Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на община Варна Иван Портних и е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година.

Сред лауреатите на конкурса бе и ІІ б клас към VІІ СУ "Найден Геров" с класен ръководител Даниела Александрова , с грамота и плакет за отлично представяне.

Честито!

Април

3

На 18.03.2017г. в Икономически университет Варна се проведе Национално състезание " Открий в ИУ-Варна" Vol.2.0. На него се яви представител от нашето училище - Виктория Христова от XIIa клас. Тя успешно премина двата етапа на състезанието и постигна успеваемост от 75%, което се равнява на оценка отличен 5,75. С този резултат Виктория Христова вече е приета в ИУ-Варна с ранен прием / м. Март/, в желаната от нея специалност " Счетоводство и финанси".

Честито Вики!

Март

30

Училищен план-прием за учебната 2017 – 2018 година

Първи клас

Брой паралелки I клас – 5
Брой места в паралелка – 24
Целодневна организация за част от учениците в I клас.
Критерии за прием и График на дейностите по приема

 

Подготвителна група

Прием на деца родени през 2012 година
Брой групи – 1
Брой места в групата – 24
Забележка: Приемът на деца родени през 2011 година се извършва само при наличие на свободни места.
Критерии за прием и График на дейностите по приема