Юни

06

„Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ за учебната 2017/2018 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VІІ СУ „Найден Геров“ – Варна по обособени позиции“

Решение - 04.04.2017г.

Договори - 05.06.2017г.

Януари

11

№1/2017 - Доставка на закуски за децата от ПГ и учениците от I - IV клас за 2017 г.

Договор - 11.01.2017г

Доклад - 09.01.2017г.

Протокол - 09.01.2017г.

Решение - 10.01.2017г.

„Доставка на закуски на децата от подготвителна група и учениците от I-IV клас на VII СУ „Найден Геров“ за календарната 2017 година" - 22.12.2016г